ตลาดซื้อขาย

โปรโมชั่น

พาร์ทเนอร์

บริการลูกค้า

USER GUIDE

ผลิตภัณฑ์และคำศัพท์พื้นฐาน

คู่มือซื้อขาย

Cryptocurrency Swap Contracts

- ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายแบบดั้งเดิม (เช่น การซื้อขายหุ้น) การซื้อขายล่วงหน้าอนุญาตให้เปิด position ทั้ง Long และ Short
Swap contract เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิตอลที่อ้างอิง ประเภทของ position: เปิด buy, เปิด sell, ปิด buyและปิด sell

- เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากสถานะ Long และ Short เหล่านี้สำหรับทิศทางตลาดทั้งสอง (ขึ้นหรือลง)

- Wisebitcoin เสนอ perpetual swap contracts โดยใช้สกุลเงิน USDT และเหรียญต่างๆ

ประเภท ผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ ค่าธรรมเนียม
USDT Perpetual Swap BTC-SWAP-USDT
BCH-SWAP-USDT
ETH-SWAP-USDT
EOS-SWAP-USDT
LTC-SWAP-USDT
XRP-SWAP-USDT
ถาวร Maker 0.02%
Taker 0.07%
Coin Perpetual Swap BTC-SWAP
BCH-SWAP
ETH-SWAP
EOS-SWAP
LTC-SWAP
XRP-SWAP
ถาวร Maker 0.02%
Taker 0.07%
เลเวอเรจ

เลเวอเรจกำหนดไว้สำหรับแต่ละสัญญาสูงสุด 100: 1
2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X เลเวอเรจสามารถใช้ได้ตามสัญญา

คำศัพท์พื้นฐาน
คำศัพท์ คำอธิบาย
สกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency) สกุลเงินพื้นฐาน หากทำการซื้อขายล่วงหน้า BTC/USDT BTC เป็นสกุลเงินพื้นฐาน
สกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency) หน่วยสกุลเงินที่ใช้ เมื่อเปลี่ยนแปลงราคา BTC/USDT เรียกว่า สกุลเงินอ้างอิง ซึ่ง USDT เป็นสกุลเงินอ้างอิง
สกุลเงินชำระ (Settlement Currency) 1. สกุลเงินที่ใช้ตอนถอนเงิน 2. สกุลเงินที่จ่ายเมื่อเข้า position 3. สกุลเงินที่ใช้รับกำไรขาดทุน
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) หลักประกันเมื่อเริ่มทำการซื้อขาย เรียกว่า หลักประกันเริ่มต้น
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) จำนวนเงินที่ต้องการเพื่อรักษา position ปัจจุบัน เรียกว่า หลักประกันขั้นต้น
Margin Call หมายถึง ตำแหน่งถูกปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อหลักประกันขั้นต้น(Maintenance Margin) ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ เรียกว่า Margin call
เลเวอเรจ (Leverage) เป็นแนวคิดในการยืมมาร์จิ้น เมื่อต้องการเข้าตำแหน่งที่มีมาร์จิ้นต่ำกว่าที่มีอยู่ เรียกว่า เลเวอเรจ
Funding rate or rollover คือดอกเบี้ยที่เรียกเก็บโดยการ +- เปอร์เซ็นต์ตำแหน่งที่มีอยู่ทุกๆ 8 ชั่วโมง
Maker ผู้ใส่คำสั่ง pending order แทนที่จะซื้อขายโดยจากตลาด ณ ราคาปัจจุบัน เรียกว่า Maker
Taker ผู้ที่ซื้อขายราคาโดยตรงจากตลาด ณ ราคาปัจจุบัน เรียกกว่า Taker
Stop order คำสั่งจองที่ใช้เมื่อถึงราคาที่ต้องการ เรียกว่า Stop order
Limit order การใส่คำสั่งจองในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อราคาที่ต้องการเป็นจุดสูงสุด เรียกว่า Limit order
USDT Settled Swap Contracts
ประเภท BTC ETH EOS LTC BCH XRP
ค่าธรรมเนียม 0.07%
มูลค่า 1 สัญญา 0.0001BTC 0.01ETH 1EOS 0.01LTC 0.01BCH 1XRP
ราคาความผันผวน(หน่วย) 0.1 0.01 0.001 0.01 0.01 0.0001
วัน/เวลาในการซื้อขาย 24/7
สกุลเงินฝาก/ถอน USDT
เลเวอเรจ 1:1 ~ 100:1 1:1 ~ 50:1
Funding Rate (Rollover) ชำระบัญชี UTC 00:00, 08:00, 16:00 (ใช้ค่าเฉลี่ย Long/Short )
Swap Contracts USDT ใช้สำหรับสกุลเงินอ้างอิง/สกุลเงินชำระบัญชี
ตัวอย่าง:
สัญญา BTC/USDT
สกุลเงินพื้นฐาน สกุลเงินอ้างอิง สกุลเงินชำระบัญชี
BTC USDT BTC
คำอธิบาย 1 สัญญา : 0.0001BTC
หน่วยราคา : 0.0001BTC*BTC / USDT
มูลค่าของสัญญา 1 สัญญาจะเท่ากับ 0.0001BTC เสมอ
มูลค่า USDT 1 สัญญาจะเปลี่ยนแปลงตามราคา USDT ของ BTC
P&L
1) Long Position = (Latest Price – Average Open Price) * Position Size (Num of Contracts) * Contract Multiplier
2) Short Position = (Average Open Price – Latest Price) * Position Size (Num of Contracts) * Contract Multiplier
P&L ชำระในสกุลเงิน USDT
ข้อดี USDT คือ เหรียญที่มีความเสถียรคล้ายกับ USD
หากคุณซื้อขายเป็น USDT และชำระเป็น USDT มูลค่าจะยังคงที่เนื่องจากความเสถียรของ USD
Crypto Currency Settled Swap Contracts
ประเภท BTC ETH EOS LTC BCH XRP
ค่าธรรมเนียม 0.07%
มูลค่า 1 สัญญา 1USDT 1USDT 1USDT 1USDT 1USDT 1USDT
ราคาความผันผวน(หน่วย) 0.1 0.01 0.001 0.01 0.01 0.0001
วัน/เวลาในการซื้อขาย 24/7
สกุลเงินในการฝาก/ถอน BTC ETH EOS LTC BCH XRP
เลเวอเรจ 1:1 ~ 100:1 1:1 ~ 50:1
Funding Rate (Rollover) ชำระบัญชี UTC 00:00, 08:00, 16:00 (ใช้ค่าเฉลี่ยของ Long/Short )
Swap Contracts เมื่อสกุลเงินพื้นฐาน/สกุลเงินชำระบัญชีใช้สกุลเงินดิจิทัลเดียวกัน
ตัวอย่าง:
สัญญา BTC/USDT
สกุลเงินพื้นฐาน สกุลเงินอ้างอิง สกุลเงินชำระบัญชี
BTC USDT BTC
คำอธิบาย 1 สัญญา : 1 USDT
มูลค่าของสัญญา 1 สัญญาจะเท่ากับ 1 BTC เสมอ
P&L
1) Long Position = Position * Contract Multiplier * (1/ Open Price - 1/Latest Price)
2) Short Position = Position * Contract Multiplier * (1/ Latest Price - 1/Open Price)
P&L ชำระในสกุลเงิน BTC
ข้อดี การซื้อขายโดย BTC กำไรขาดทุนจะแสดงเป็น BTC ทั้งหมด
คุณต้องซื้อขายโดยคำนึงถึงความผันผวนของสกุลเงินการชำระเงิน BTC เมื่อเป็นขาขึ้นจะมีข้อดี คือ สามารถทำกำไรเพิ่มได้