ตลาดซื้อขาย

โปรโมชั่น

พาร์ทเนอร์

บริการลูกค้า

USER GUIDE

ค่าธรรมเนียม&เวลาซื้อขาย

ค่าธรรมเนียม&เวลาซื้อขาย

1. โครงสร้างค่าธรรมเนียม
Maker Taker
Perpetual Contracts
Exchange
(USDT, Crypto Contract)
0.02% 0.07%
Traditional Cryptocurrency
Exchange
0.1% 0.1%
ETF 0.2% 0.2%

การฝากถอนสกุลเงินดิจิทัลอาจถูกจำกัดชั่วคราว เนื่องจากการตรวจสอบกระเป๋าเงินและการอัปเกรดระบบ
ค่าธรรมเนียมการถอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและคุณสามารถตรวจสอบได้บนหน้าการถอนเงิน

2. เวลาซื้อขาย

เปิด 365 วัน 24/7
ธุรกรรมอาจถูกระงับชั่วคราว หากเวลาในการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ดำเนินไปและในกรณีนี้จะมีการแจ้งกำหนดการบำรุงรักษาล่วงหน้า