ตลาดซื้อขาย

โปรโมชั่น

พาร์ทเนอร์

บริการลูกค้า

USER GUIDE

คู่มือผลิตภัณฑ์

คู่มือผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการโดย Wisebitcoin มีทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้

Cryptocurrency Exchange (Physical)
Cryptocurrency Futures Exchange (Perpetual Contracts)
Cryptocurrency Options Exchange (TBA)

บัญชีเดียวสามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทั้งหมด

ทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด ผู้ใช้
Cryptocurrency
Exchange
Crypto Exchange แบบดั้งเดิมที่มีการแลกเปลี่ยนเหรียญที่นำเสนอโดยเทคโนโลยี Blockchain สำหรับนักลงทุน Crypto นักลงทุน Crypto ที่ซื้อขายเหรียญตามมูลค่าพื้นฐานของผู้ออกเหรียญ
Perpetual
Contracts
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้การซื้อขายระยะยาวและระยะสั้นสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนในตลาด Crypto ซึ่งแตกต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนใหญ่ที่มีการหมดอายุ Wisebitcoin เสนอสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรโดยที่ไม่มีวันหมดอายุจึงมีความยืดหยุ่นมากกว่า การใช้เลเวอเรจทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เสี่ยงที่มีความถี่ในการซื้อขายสูง เลเวอเรจที่สูงขึ้นแปลว่ามีความเสี่ยงสูง