ตลาดซื้อขาย

เงินฝาก WISE

พาร์ทเนอร์

บริการลูกค้า

โปรโมชั่น

CONTRACT TRADING GUIDE

การคำนวณมาร์จิ้น

การคำนวณมาร์จิ้น

มาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) คืออะไร?

ในการเริ่มต้นการซื้อขายล่วงหน้าใหม่จะมีการจ่ายอัตราส่วนของราคาตามสัญญาเป็นหลักประกัน จำนวนเงินที่ต้องการเรียกว่า มาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin)

(1) วิธีการคำนวณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USDT:
Initial Margin = Multiplier * Quantity * Price / Leverage

(2) วิธีการคำนวณสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินดิจิทัล :
Initial Margin = Multiplier * Quantity / (Leverage * Price)

ตัวอย่าง :> สมมุติ 10,000USDT ต่อ BTC ด้วยเลเวอเรจ 10:1 เทรด 2,000 สัญญา
USDT Swap Contract Initial Margin
มูลค่าสัญญา 1BTC 0.0001BTC
ราคาการซื้อขาย 10,000USDT
ปริมาณการซื้อขาย 2,000 สัญญา
เลเวอเรจ 10 : 1
มูลค่าสัญญา Multiplier x Quantity = 0.0001 BTC * 2,000
Contract Value = 0.2 BTC
Initial Margin multiplier * quantity * price / leverage
0.0001 * 2000 * 10,000 / 10 = 200USDT
2,000 สัญญา
มูลค่าสัญญาเป็น 0.2 BTC
เทรด BTC 10,000 USDT
คุณจำเป็นต้องใช้ มาร์จิ้นเริ่มต้น 200 USDT
ที่เลเวอเรจ 10:1
“multiplier * quantity * price / leverage”
Coin based Swap Contract Initial Margin
มูลค่าสัญญา 1BTC 1USDT
ราคาการซื้อขาย 10,000USDT
ปริมาณการซื้อขาย 2,000 สัญญา
เลเวอเรจ 10 : 1
มูลค่าสัญญา Multiplier x Quantity = 1 USDT * 2,000
Contract Value = 2,000 USDT
Initial Margin multiplier * quantity / (leverage * price)
1 * 2000 / (10 * 10,000) = 0.02BTC
2,000 สัญญา
มูลค่าสัญญาเป็น 2,000 USDT
เทรด BTC 10,000 USDT จำเป็นต้องใช้มาร์จิ้นเริ่มต้น 0.02 BTC ที่เลเวอเรจ 10:1
“multiplier * quantity / (leverage * price)”
เครื่องคำนวณ Initial Margin

คุณสามารถใช้ตารางด้านล่างเพื่อคำนวณข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นตามราคาเรียลไทม์ของสกุลเงินอ้างอิง


USDT Base Contract Initial Margin

BTC Base Contract Initial Margin

หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) คืออะไร?

Maintenance Margin Rate (MMR): อัตรามาร์จิ้นขั้นต่ำที่ใช้เพื่อรักษา position ปัจจุบัน
อัตรา maintenance margin ที่แตกต่างกันอาจส่งผลให้ราคาการชำระบัญชีแตกต่างกัน หากราคาดัชนีอ้างอิงถึงราคาการชำระบัญชี ขั้นตอนการลดเลเวอเรจ / การชำระบัญชีจะถูกใช้

(1) USDT Based Contracts
Maintenance Margin = Position Margin + Unrealized P&L

(2) Coin Based Contracts
Maintenance Margin = Position Margin + Unrealized P&L

ตัวอย่าง :> สมมุติราคา 10,000 USDT ด้วยเลเวอเรจ 10:1 เทรด 1,000 สัญญา
USDT Contract Maintenance Margin
มูลค่า 1 สัญญา 0.0001BTC คำนวณ P&L สำหรับ เปิด position:
ตัวอย่าง > Long position สูญเสียมูลค่าไปถึง 9,136 USDT จากราคาซื้อ 10,000 USDT
ราคาการซื้อขาย 10,000USDT Position Margin Price * Multiplier * Quantity / Leverage
ปริมาณการซื้อขาย 1,000 สัญญา 10,000 * 0.0001 * 1000 /10 = 100USDT
เลเวอเรจ 10 : 1 Unrealized P&L (Price * Multiplier * Quantity) – (Average Price * Multiplier * Quantity)
Margin rate 0.5% (9,136 * 0.0001 * 1,000) – (10,000 * 0.0001 * 1,000) = -86.4USDT
Maintenance
Margin
Position Margin + Unrealized P&L Margin rate (Position Margin + Unrealized P&L) / Value of Position
100-86.4= 13.6USDT (100- 86.4) / (9,136 * 0.0001 * 1,000) =13.6/913.6 = 0.015%
Maintenance margin มีความสัมพันธ์กับการชำระบัญชีอัตโนมัติ (Margin call)
หากต่ำกว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะถูกชำระบัญชีโดยอัตโนมัติดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวัง
Position Margin Rate (0.015%) ต่ำกว่า 0.5%
(ข้อกำหนดใน Maintenance margin):
อาจส่งผลให้เกิด Margin call
BTC Based Maintenance Margin
มูลค่า 1 สัญญา 1USDT การคำนวณ P&L สำหรับตำแหน่งที่เปิด:
ตัวอย่าง> Long Position สูญเสียมูลค่าไปเป็น 9,136USDT จากราคาซื้อ 10,000USDT
ราคาการซื้อขาย 10,000USDT Position Margin Multiplier * Quantity / Price * Leverage
ปริมาณการซื้อขาย 1,000 สัญญา 1 * 1,000 / 10,000 * 10 = 0.01BTC
เลเวอเรจ 10 : 1 Unrealized P&L (Multiplier * Quantity / Average Price) – (Multiplier * Quantity / Current Price)
Margin Rate 0.5% (1 * 1,000 / 10,000) – (1 * 1,000 / 9,136) = -0.00946 BTC
Maintenance
Margin
Position Margin + Unrealized P&L Margin rate (Position Margin + Unrealized P&L) / Value of Position
0.01 - 0.00946 = 0.00054BTC (0.01 - 0.00946) / (1 * 1,000 / 9,136 * 10) = 0.049%
Maintenance margin มีความสัมพันธ์กับการชำระบัญชีอัตโนมัติ (Margin call)
หากต่ำกว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะถูกชำระบัญชีโดยอัตโนมัติดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวัง
Position Margin Rate (0.049%) ต่ำกว่า 0.5%
(ข้อกำหนดใน Maintenance margin):
อาจส่งผลให้เกิด Margin call
ข้อกำหนด Maintenance Margin
ประเภทเหรียญ Risk Limits Maintenance Margin Minimum Margin Max Leverage
BTC 1,000,000 0.5% 1.0% 100:1
2,000,000 1.0% 2.0% 50:1
3,000,000 1.5% 3.0% 30:1
4,000,000 2.0% 4.0% 25:1
ETH 100,000 1.0% 2.0% 50:1
300,000 1.5% 2.5% 40:1
500,000 2.0% 3.0% 33:1
700,000 2.5% 4.0% 25:1
EOS 100,000 1.0% 2.0% 50:1
300,000 1.5% 2.5% 40:1
500,000 2.0% 3.0% 33:1
700,000 2.5% 4.0% 25:1
LTC 100,000 1.0% 2.0% 50:1
300,000 1.5% 2.5% 40:1
500,000 2.0% 3.0% 33:1
700,000 2.5% 4.0% 25:1
XRP 100,000 1.0% 2.0% 50:1
300,000 1.5% 2.5% 40:1
500,000 2.0% 3.0% 33:1
700,000 2.5% 4.0% 25:1
BCH 100,000 1.0% 2.0% 50:1
300,000 1.5% 2.5% 40:1
500,000 2.0% 3.0% 33:1
700,000 2.5% 4.0% 25:1

Position margin rate ที่ต่ำกว่าข้อกำหนดของ maintenance margin อาจส่งผลให้มีการ margin call ที่ positionที่สามารถชำระบัญชีได้