ตลาดซื้อขาย

เงินฝาก WISE

พาร์ทเนอร์

บริการลูกค้า

โปรโมชั่น

CONTRACT TRADING GUIDE

เลเวอเรจและ P&L

เลเวอเรจและ P&L

Perpetual contract เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ ที่ไม่กำหนดวันหมดอายุหรือกำหนดวันส่ง การเทรดและการชำระบัญชี perpetual contract ด้วยสกุลเงินอ้างอิง

เทรดเดอร์เข้าสู่สถานะ long (กำไรจากแนวโน้มขาขึ้น) หรือ short (กำไรจากแนวโน้มขาลง) และเลเวอเรจที่ใช้ได้มีตั้งแต่ 1-100x

การใช้เลเวอเรจ เทรดเดอร์สามารถใช้ตำแหน่งได้ทั้ง Longหรือ Short การ Buy: ซื้อ BTC Perpetual contract เมื่อราคาขึ้น กำไรที่เป็นไปได้เมื่อ ราคา BTC ขึ้นในอนาคต
การ Sell: ขาย BTC Perpetual contract เมื่อราคาตก กำไรที่ได้เมื่อราคา BTC ตกในอนาคต

เลเวอเรจที่สามารถใช้ได้สูงถึง 100x เพื่อให้ได้กำไรสูงขึ้น

ด้วยเลเวอเรจ 100x เทรดเดอร์สามารถเข้าสัญญา 100 BTC ด้วยการใช้มาร์จิ้นเพียง 1 BTC

ตัวอย่าง: เลเวอเรจ 5x (ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียม/ Funding Rate จะไม่รวมจากการคำนวณ)
1) ทำการ Buy: หาก BTC กำไรขึ้นไป 1 % -> 5% หาก BTC ขาดทุนลงไป1 % -> 5%
2) ทำการ Sell: หาก BTC กำไรขึ้นไป 1 % -> 5% หาก BTC ขาดทุนลงไป1 % -> 5%

เลเวอเรจสูงจะยิ่งทำให้ได้รับกำไรสูงแต่ยิ่งเลเวอเรจสูงก็ทำให้ความเสี่ยงสูงเช่นกัน

Physical VS Perpetual Contracts

1. กำไรขาขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลอ้างอิง

ผู้ใช้ S -> เทรดเดอร์ทางพื้นฐาน, ผู้ใช้ F -> Perpetual contract: ผู้ใช้ทั้งสองด้วย 8,000 USDT (มูลค่า 1 BTC =8,000 USDT) ผู้ใช้ S ซื้อ 1 BTC ขณะที่ผู้ใช้ F ซื้อ 10*8,000 BTC contract ด้วย 8,000 USDT ด้วยเลเวอเรจ 10x

หาก BTC ราคาขึ้นไปถึง 8,800 USDT:
ผู้ใช้ S: (8800-8000)*1=800 USDT -> กำไร 10%
ผู้ใช้ F: [(1/8000-1/8800)*10*8000]*8800=8,000USDT -> กำไร 100%

2. กำไรจากขาลงในสกุลเงินดิจิทัลอ้างอิง

ผู้ใช้ S -> เทรดเดอร์พื้นฐาน, ผู้ใช้ F -> Perpetual contract: ผู้ใช้ทั้งสอง 5,000 USDT (มูลค่า 1 BTC = 5,000 USDT). ในการคาดการณ์ว่าราคา BTC จะลดลง, ผู้ใช้ S ขาย 1BTC สำหรับ 5,000 USDT in fiat ในขณะที่ผู้ใช้ F ขาย 10*5,000 BTC สัญญา ใช้เลเวอเรจ 10x

หาก BTC ราคาตกลงมาที่ 4,500 USDT:
ผู้ใช้ S: คงเหลือ 5,000 USDT ไม่มีการเรียกเก็บ P&L -> กำไร 0%
ผู้ใช้ F: [(1/4500-1/5000)*10*5000]*4500=5,000USDT -> กำไร 100%

3. การขาดทุนจากขาขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ S -> เทรดเดอร์พื้นฐาน , ผู้ใช้ F -> Perpetual contract: ผู้ใช้ทั้งสองด้วย 5,000 USDT (มูลค่า 1 BTC= 5,000 USDT) ผู้ใช้ S ซื้อ 1 BTC ขณะที่ผู้ใช้ F ซื้อ 10*5000 BTC สัญญา ด้วย 5,000 USDT พร้อมทั้งเลเวอเรจ 10x

หาก BTC ราคาตกลงไปที่ 4,700 USDT
ผู้ใช้ S: (4700-5000)*1=-300USDT -> ขาดทุน -6%
ผู้ใช้ F: [(1/5000-1/4700)*10*5000]*4700=-3,000USDT -> ขาดทุน -60%

ดังตัวอย่างด้านบน เทรดเดอร์ perpetual contract สามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง แต่อย่างไรก็ตาม มันมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นเราขอแนะนำให้ประเมินความเสี่ยงของคุณก่อนที่จะใช้เลเวอเรจ