ตลาดซื้อขาย

เงินฝาก WISE

พาร์ทเนอร์

บริการลูกค้า

โปรโมชั่น

CONTRACT TRADING GUIDE

Funding Rate

Funding Rate

1) Funding เป็นระบบที่กำหนดราคา Spot และมีเฉพาะใน Perpetual contract

2) Funding จะเกิดขึ้น ทุก 8 ชั่วโมง ที่ 04:00, 12:00 และ 20:00 (UTC Time)
คุณจะจ่ายหรือรับดอกเบี้ยเฉพาะเมื่อคุณถือ position ในเวลาดังกล่าวหากคุณปิด position ของคุณ ก่อนการเปลี่ยนดอกเบี้ย คุณก็จะไม่ต้องจ่ายหรือได้รับดอกเบี้ย

3) Funding = position value * funding rate

เมื่อ Funding เกิดขึ้น เราจะจัดลำดับความสำคัญของค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจาก position margin หาก position margin ไม่เพียงพอ (จะเก็บ Funding fee ต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำของผู้ใช้อยู่ในระดับขั้นต่ำ) จำนวนเงินที่เหลืออยู่จะถูกหักจากยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่ของผู้ใช้งาน แพลตฟอร์มไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆบน funding; มันจะถูกแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างเทรดเดอร์

ตัวอย่าง:
สมมุติเทรดเดอร์ เปิดสัญญา Long 10000 ณ เวลา 8:11 AM (เวลาสิงคโปร์) ที่ 10,000 USDT
หาก:
เวลา 10:20 น. เทรดเดอร์จะปิด position เขาจะไม่ถูกเรียกเก็บ Funding fee
เวลา 12:00 น. เทรดเดอร์ยังคงถือ position อยู่ สมมุติว่า ราคา BTC ในขณะนั้น คือ 10,024USDT และ Funding Rate คือ 0.025% ดังนั้นเทรดเดอร์จะต้องจ่ายค่า position value * funding rate = (10,000/10,024)*0.025% = 0.00025 BTC เป็น funding fee ให้กับฝั่งตรงข้าม (หาก Funding Rate เป็นลบ, ฝั่ง short จะจ่ายให้ฝั่ง long )

4) เมื่อ Funding Rate เป็นบวก longs จะจ่ายให้ short ในทางกลับกันถ้าเป็นลบ short จะจ่ายให้ long

5) Wisebitcoin ไม่เก็บ Funding Rate กับผู้ใช้ แต่จะเกิดขึ้นระหว่างเทรดเดอร์เท่านั้น