ตลาดซื้อขาย

โปรโมชั่น

พาร์ทเนอร์

บริการลูกค้า

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

กิจกรรม Welcome Bonus

2021-10-18

welcome_bonus_top

คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : ---

 • ---
 • ---
 • ---

Step 1.ลงทะเบียนและผูกอีเมล&หมายเลขมือถือ

Step 2.ฝากเงินและซื้อขาย

ฝากได้ถึงมูลค่า : ---

---

ซื้อขายมากกว่า : ---

---

Step 3.ถึงปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายถึง : ---

---


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • • โปรโมชั่นนี้มีให้ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น (2022.06.01 เวลา 07:00 ~ 2022.06.31 เวลา 07:00 น. ตามเวลาไทย)
 • • จำนวนบัญชีที่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมได้จำกัดหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งที่อยู่ IP โดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัญชีของลูกค้า
 • • เมื่อคุณทำภารกิจสำเร็จ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิประโยชน์ของกิจกรรมจะถูกส่งไปยัง USDT Wallet ของคุณภายใน 1 วันทำการ
  ของภารกิจฝากเงินนั้น แม้ว่าจะฝากเหรียญอื่นๆ มูลค่า 100 USDT ก็สามารถสำเร็จภารกิจได้
 • • คุณต้องมีกระเป๋าเงิน WISEBITCOIN USDT เพื่อรับโบนัส
  ปริมาณการซื้อขายอัพเดททุกวัน เวลา 08:00 น. (ตามเวลาไทย)
 • • โบนัสทั้งหมดสามารถใช้ได้ถาวร
 • • โบนัสที่จ่ายและรายได้จากโบนัสสามารถถอนออกได้หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละภารกิจ
 • • หากพบวิธีการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมผ่านโบนัสที่จ่ายไป การถอนเงินของบัญชีที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับในระหว่างระยะเวลาการตรวจสอบและ WISEBITCOIN ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ,ระงับ, ถอนหรือยุติบัญชีของลูกค้า หากลูกค้าใช้เงื่อนไขของนโยบายนี้ในทางที่ผิดหรือได้กระทำการที่ประสงค์ร้ายและมีเหตุผลที่จะสงสัยหรือเชื่อว่าลูกค้าได้ละเมิดข้อกำหนดของนโยบายนี้ ในกรณีที่จำเป็น (i) จะระงับ, ยกเลิกและลบบัญชีของลูกค้ารายนั้น (ii) WISEBITCOIN จะยุติการเข้าถึงบริการของลูกค้ารายนั้นและยุติข้อตกลงการให้บริการระหว่าง WISEBITCOIN และลูกค้า (อย่างไรก็ตาม บันทึกไว้หากต้องการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (iii) จำนวนเงินที่ไม่ได้ใช้หลังจากการยุติ กล่าวคือ ผลกำไรที่ได้รับจากบริษัทผ่านธุรกรรมที่แสดงลักษณะของกิจกรรมที่ผิดกฎหรือการจัดการตลาดโดยลูกค้าจะถูกระงับ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ท่ีอาศัยอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดีย
 • • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ WISEBITCOIN
 • • WISEBITCOIN ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • WISEBITCOIN เป็นผู้มีอำนาจสุดท้ายสำหรับกิจกรรมนี้และหากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ account@wisebitcoin.com