Tungkol sa Amin

Mga Tuntunin at Kundisyon

Mga Tuntunin at Kundisyon

Mga Tuntunin at Kundisyon ng Website

Ang Wisebitcoin ay nalulugod na magbigay sa iyo ng impormasyon, nilalaman, kasangkapan, produkto at serbisyo sa website ng Wisebitcoin. Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay nangangasiwa ng mga mahahalagang pagsisiwalat at impormasyon na may kaugnayan sa mga produkto at serbisyo ng Wisebitcoin Sites at Wisebitcoin. Ang iyong paggamit ng Wisebitcoin Sites o mga serbisyo na ibinigay ng Wisebitcoin ay napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon. Ang mga tuntunin at kundisyon ay isang umiiral na kasunduan sa pagitan mo at ng Wisebitcoin. Ang iyong paggamit ng Wisebitcoin Sites ay bumubuo sa iyong pagtanggap sa mga tuntunin at kundisyon at iba pang mga legal na pahayag na nakapaloob sa Wisebitcoin Sites. Ang iyong paggamit ng Wisebitcoin Sites ay pinamamahalaan ng bersyon ng mga tuntunin at kundisyon na may bisa tulad ng sa petsa, na-access mo ang Wisebitcoin Sites. Maaaring baguhin ng Wisebitcoin ang mga tuntunin at kundisyon na ito anumang oras at walang paunang abiso. Dapat mong regular na suriin ang pinakabagong bersyon ng mga tuntunin at kundisyon na ito sa pamamagitan ng pagbisita sa Wisebitcoin Sites at pag-click sa mga tuntunin at kundisyon hyperlink na matatagpuan sa ibaba ng pahina. Ang iyong patuloy na paggamit ng Wisebitcoin Sites ay bumubuo sa iyong pagtanggap sa mga tuntunin at kundisyon na ito bilang binago. Ang Wisebitcoin ay magpa-publish ng mga binagong tuntunin at kundisyon sa Wisebitcoin Sites at hindi hiwalay na ipaalam sa iyo ang anumang mga pagbabago o pagbabago. Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay bukod sa Patakaran sa Privacy ng Wisebitcoin (na isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian) at anumang iba pang mga kasunduan na isinagawa sa pagitan mo at ng Wisebitcoin, kabilang ang anumang mga kasunduan sa customer o account, at anumang iba pang mga kasunduan na namamahala sa iyong paggamit ng impormasyon, nilalaman, mga kasangkapan, produkto at serbisyo na magagamit sa at sa pamamagitan ng Mga Site ng Wisebitcoin.

Ang Paggamit Ng Mga Mga Site ng Wisebitcoin

Ang impormasyong ibinigay sa Wisebitcoin Sites o ibinigay ng Wisebitcoin ay inilaan lamang para sa iyong personal, di-komersyal na paggamit, maliban kung sumang-ayon si Wisebitcoin, at para lamang sa mga lehitimong layunin. Inilalaan ng Wisebitcoin ang karapatan na kumuha ng naaangkop na legal na aksyon laban sa anumang defaulting bisita o customer para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong paggamit ng impormasyon. Maaari kang gumamit ng anumang impormasyon, mga kagamitan, produkto at serbisyo na ibinigay sa Mga Site ng Wisebitcoin kung ikaw ay may legal na edad ayon sa naaangkop na batas ng iyong bansa at may kakayahang bumuo ng isang umiiral na kontrata sa Wisebitcoin. Ang Wisebitcoin sa sarili nitong paghuhusga, ay may karapatan na tanggihan, tanggihan ang pag-post o alisin ang anumang pag-post mo, o paghigpitan, pagsuspende o tapusin ang iyong pag-access sa impormasyon sa Wisebitcoin Sites. Kinikilala mo at sumasang-ayon ka na kung disable ng Wisebitcoin ang pag-access sa iyong account, maaari kang pigilan sa pag-access sa mga serbisyong ibinigay ng Wisebitcoin, mga detalye ng account o anumang mga file o iba pang nilalaman na nilalaman sa account. Bukod dito, kung nalaman mo ang anumang hindi kanais-nais na materyal na ipinapakita sa Wisebitcoin Sites, agad mong ipaalam sa Wisebitcoin.

Pamamahagi at Responsibilidad ng mga Bisita

Ang impormasyon sa Wisebitcoin Sites ay hindi inilaan para sa pamamahagi sa, o paggamit ng, sinumang tao sa anumang bansa o hurisdiksiyon kung saan ang ganitong pamamahagi o paggamit ay salungat sa mga naaangkop na batas o regulasyon ng bansang iyon. Wala sa mga serbisyo o pamumuhunan na tinutukoy sa Mga Site ng Wisebitcoin ay magagamit sa mga taong naninirahan sa anumang bansa kung saan ang pagkakaloob ng naturang mga serbisyo o pamumuhunan ay magiging salungat sa naaangkop na mga lokal na batas o regulasyon. Responsibilidad ng mga bisita o mga customer (tulad ng kaso) upang matukoy ang mga tuntunin at sumunod sa anumang naaangkop na mga batas o regulasyon na kung saan sila ay napapailalim. Walang bagay sa Mga Site ng Wisebitcoin ang dapat isaalang-alang bilang isang pangangalap na bumili o isang alok na magbenta ng anumang produkto o serbisyo sa sinumang tao sa anumang hurisdiksyon kung saan ang alok na ito, pangangalap, pagbili o pagbebenta ay labag sa batas sa ilalim ng naaangkop na mga batas ng naturang hurisdiksyon.

Walang Propesyonal na Payo

Ang Wisebitcoin ay nalulugod na magbigay sa iyo ng impormasyon, nilalaman, kasangkapan, produkto at serbisyo sa website ng Wisebitcoin. Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay nangangasiwa ng mahahalagang pagsisiwalat at impormasyon na may kaugnayan sa mga produkto at serbisyo ng Wisebitcoin Sites at Wisebitcoin. Ang iyong paggamit ng Wisebitcoin Sites o mga serbisyo na ibinigay ng Wisebitcoin ay napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon. Ang mga tuntunin at kundisyon ay isang umiiral na kasunduan sa pagitan mo at ng Wisebitcoin. Ang iyong paggamit ng Wisebitcoin Sites ay bumubuo sa iyong pagtanggap sa mga tuntunin at kundisyon at iba pang mga legal na pahayag na nakapaloob sa Wisebitcoin Sites. Ang iyong paggamit ng Wisebitcoin Sites ay pinamamahalaan ng bersyon ng mga tuntunin at kundisyon na may bisa tulad ng sa petsa, na-access mo ang Wisebitcoin Sites. Maaaring baguhin ng Wisebitcoin ang mga tuntunin at kundisyon na ito anumang oras at walang paunang abiso. Dapat mong regular na suriin ang pinakabagong bersyon ng mga tuntunin at kundisyon na ito sa pamamagitan ng pagbisita sa Wisebitcoin Sites at pag-click sa mga tuntunin at kundisyon hyperlink na matatagpuan sa ibaba ng pahina. Ang iyong patuloy na paggamit ng Wisebitcoin Sites ay bumubuo sa iyong pagtanggap sa mga tuntunin at kundisyon na ito bilang binago. Ang Wisebitcoin ay magpa-publish ng mga binagong tuntunin at kundisyon sa Wisebitcoin Sites at hindi hiwalay na ipaalam sa iyo ang anumang mga pagbabago o pagbabago. Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay bukod sa Patakaran sa Privacy ng Wisebitcoin (na isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian) at anumang iba pang mga kasunduan na isinagawa sa pagitan mo at ng Wisebitcoin, kabilang ang anumang mga kasunduan sa customer o account, at anumang iba pang mga kasunduan na namamahala sa iyong paggamit ng impormasyon, nilalaman, mga kasangkapan, produkto at serbisyo na magagamit sa at sa pamamagitan ng Mga Site ng Wisebitcoin.

Intelektwal na Ari-arian

Ang impormasyon sa Wisebitcoin Sites ay protektado ng naaangkop na mga batas sa intelektwal na ari-arian. Maliban kung malinaw na nakasaad dito, hindi ka mawawalan ng pagbabago, baguhin, kopyahin, ipamamahagi o pang-komersyo ang anumang mga materyales, kabilang ang teksto, graphics, video, audio, software code, disenyo ng user interface o logo, mula sa Wisebitcoin Sites ng Wisebitcoin. Ang karapatang gamitin ang mga pangalan, logo, marka ng kalakal, copyright at lahat ng iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian (nakarehistro o hindi) sa lahat ng materyal at software sa Wisebitcoin Sites ay nananatiling eksklusibo sa Wisebitcoin o sa mga tagapaglisensya nito. Maliban kung ikaw ay tahasang awtorisado na gawin ito sa pamamagitan ng pagsulat ng Wisebitcoin, hindi ka gagamit ng anumang marka ng kalakal, marka ng serbisyo, pangalan ng kalakalan, logo ng Wisebitcoin sa isang paraan na malamang o nilayon upang maging sanhi ng pagkalito tungkol sa may-ari o awtorisadong gumagamit ng naturang mga marka, mga pangalan o mga logo. Kung ikaw ay lumabag o nagbabanta na lumabag sa karapatang-kopya o anumang iba pang intelektuwal na ari-arian sa Wisebitcoin, o may makatuwirang hinala ng Wisebitcoin ang gayong paglabag o nagbabantang paglabag, ang iyong relasyon at kaayusan sa Wisebitcoin ay wawakasan ng Wisebitcoin at ang Wisebitcoin ay may karapatan na maging legal paglilitis laban sa iyo.

Kung nag-click ka sa link ng ibang website na ibinigay sa Mga Site ng Wisebitcoin, hindi ito iminumungkahi na ang Wisebitcoin ay nag-endorso, sponsor o kaanib sa website, entidad, serbisyo o produkto at ang website ay maaaring sumailalim sa magkakahiwalay na mga tuntunin at kondisyon ng paggamit at mga patakaran . Ang Wisebitcoin Sites, hindi kasama ang nilalaman ng third party, ay orihinal na mga gawa ng pag-akda na inilathala ng Wisebitcoin. Ang Wisebitcoin ay may mga eksklusibong karapatan na magparami, magpakita, maghanda ng mga gawaing derivative o ipamahagi. Ang mga pangalan, logo, trademark, copyright at lahat ng iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian (nakarehistro man o hindi) sa lahat ng materyal at software sa Wisebitcoin Sites ay pag-aari ng Wisebitcoin o mga tagapaglisensya nito. Ang lahat ng mga materyal na pag-aari ng third-party na nakapaloob sa Wisebitcoin Sites ay muling ginawa sa pahintulot ng kani-kanilang mga may-ari. Ang mga probisyon na may kaugnayan sa hindi pagbubunyag, paghihigpit sa paggamit ng intelektuwal na ari-arian na pag-aari ng Wisebitcoin at ang paggamit ng intelektuwal na ari-ariang Wisebitcoin ay patuloy na mag-aplay, kahit na matapos ang pagwawakas ng kaugnayan sa pagitan mo at ng Wisebitcoin.

Walang bisa Kung Ipinagbabawal

Kahit na ang impormasyon sa Wisebitcoin Sites kabilang ang mga produkto at serbisyo ay naa-access sa buong mundo, hindi lahat ng mga tampok, mga produkto o serbisyo na tinalakay, na-reference, ibinigay o inaalok sa pamamagitan o sa Wisebitcoin Sites ay magagamit sa lahat ng tao o sa lahat ng mga hurisdiksyon, o naaangkop o magagamit para sa paggamit sa ilang mga hurisdiksyon. Inilalaan ng Wisebitcoin ang karapatan na limitahan o tanggihan, sa sarili nitong paghuhusga, ang probisyon at ang dami ng mga produkto at serbisyo.

Nilalaman at Pananaliksik ng Third Party

Ang Wisebitcoin ay hindi malinaw o implicitly nag-eendorso o aprubahan ang naturang nilalaman ng third party. Ang ikatlong partido na nilalaman ay hindi dapat ipakahulugan bilang payo sa legal, buwis, pananalapi o pamumuhunan. Ang iyong pansin ay nakuha sa seksyong 'walang payo sa propesyonal' sa itaas. Habang ginagawa ng Wisebitcoin ang bawat pagtatangka na magbigay ng tumpak at napapanahong impormasyon upang maihatid ang mga pangangailangan ng mga gumagamit o mga customer, hindi rin ginagarantiya ng Wisebitcoin o third party provider ng nilalaman ang katumpakan, pagiging maagap, pagkakumpleto o pagiging kapaki-pakinabang, at hindi mananagot o mananagot para sa anumang naturang nilalaman, kabilang ang anumang advertising, produkto, o iba pang materyales sa o magagamit mula sa mga website ng third party. Ang nilalaman ng ikatlong partido ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at tiyak na itinatakda ng Wisebitcoin ang anumang pananagutan para sa nilalaman ng third party na magagamit sa Mga Site ng Wisebitcoin. Gagamit ka lamang ng nilalaman ng third party sa iyong sariling peligro. Ang mga provider ng nilalaman ng third party ay malinaw na tinatanggihan ang lahat ng mga warranty ng anumang uri, ipinahayag o ipinahiwatig, kabilang ang walang limitasyon sa anumang garantiya ng kakayahang maipagkaloob, fitness para sa isang partikular na layunin o di-paglabag. Ang mga provider ng nilalaman ng ikatlong partido at ang kanilang mga magulang, mga subsidiary, mga kaakibat, mga tagapagbigay ng serbisyo, mga tagapaglisensya, mga opisyal, mga direktor o mga empleyado ay hindi mananagot para sa anumang direktang, hindi direktang, hindi sinasadya, espesyal o magkakabunga na mga pinsala na nagmumula sa o may kaugnayan sa paggamit o kawalan ng kakayahan gamitin ang nilalaman ng ikatlong partido, kabilang ngunit hindi limitado sa mga pinsala para sa pagkawala ng mga kita, paggamit, data o iba pang mga hindi maaring pagkasira, kahit na ang naturang partido ay pinayuhan ng posibilidad ng naturang mga pinsala.

Katumpakan ng Impormasyon

Habang ginawa ng Wisebitcoin ang bawat pagsusumikap upang matiyak ang katumpakan ng impormasyon sa Mga Site ng Wisebitcoin, ang impormasyon at nilalaman sa Wisebitcoin Sites ay maaaring magbago nang walang abiso at ipinagkaloob para sa tanging layunin ng pagtulong sa iyo na gumawa ng mga independiyenteng desisyon sa pamumuhunan. Ang Wisebitcoin ay gumawa ng mga makatwirang hakbang upang matiyak ang katumpakan ng impormasyon sa Mga Site ng Wisebitcoin. Gayunpaman, ang Wisebitcoin ay hindi ginagarantiyahan ang katumpakan nito at hindi tatanggap ng pananagutan para sa anumang pagkawala o pinsala na maaaring lumabas nang direkta o hindi direkta mula sa nilalaman o ang iyong kawalan ng kakayahan upang ma-access ang Wisebitcoin Sites, para sa anumang pagkaantala o pagkabigo ng pagpapadala o pagtanggap ng anumang pagtuturo o mga notification na ipinadala sa pamamagitan ng Wisebitcoin Sites. Ang lahat ng nilalaman sa Wisebitcoin Sites ay ipinapakita lamang sa petsa na na-publish o ipinahiwatig, at maaaring superseded sa pamamagitan ng mga kasunod na mga kaganapan sa merkado o para sa iba pang mga kadahilanan. Bilang karagdagan, ikaw ay responsable sa pagtatakda ng mga setting ng cache sa iyong browser upang matiyak na natatanggap mo ang pinakabagong data.

Mga Ipinagbabawal na Paggamit

Dahil ang lahat ng mga server ay may limitadong kapasidad at ginagamit ng maraming tao, hindi mo dapat gamitin ang Wisebitcoin Sites sa anumang paraan na maaaring makapinsala o labagin ang anumang server ng Wisebitcoin, o anumang network na nakakonekta sa anumang server ng Wisebitcoin. Hindi mo dapat gamitin ang Wisebitcoin Sites sa anumang paraan na makagambala sa paggamit ng anumang ibang partido ng mga Wisebitcoin Sites.

Pagbubukod ng mga Warranty

Ang Wisebitcoin ay hindi gumagawa ng anumang ipinahayag o ipinahiwatig na mga garantiya tungkol sa impormasyon sa mga site ng Wisebitcoin o ang impormasyong ibinibigay habang naglalaan ng mga serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa mga ipinahiwatig na garantiya ng kakayahang maipagkalooban, fitness para sa isang partikular na layunin, o hindi paglabag. Ang mga site ng Wisebitcoin ay ibinibigay sa iyo sa isang "bilang ay" at "bilang magagamit" batayan at Wisebitcoin ay hindi ginagarantiyahan ang katumpakan o pagkakumpleto ng impormasyon sa mga site ng Wisebitcoin o na ang anumang mga depekto o mga kamalian o mga error sa software ay itatama.
Ang Wisebitcoin ay hindi ginagarantiyahan na matutugunan ng mga site ng Wisebitcoin ang iyong mga pangangailangan, o magiging tuluy-tuloy, napapanahon, secure o walang bisa. Hindi rin ginagarantiya ng Wisebitcoin na ang mga resulta na nakuha mula sa paggamit ng mga site ng Wisebitcoin ay magiging tumpak o maaasahan, o ang kalidad ng anumang mga produkto, serbisyo, impormasyon, o iba pang materyal na binili o nakuha mo sa pamamagitan ng mga site ng Wisebitcoin ay matugunan ang iyong mga inaasahan. Ang Wisebitcoin ay hindi mananagot (sa ilalim ng kontrata, tort (kabilang ang kapabayaan) o kung hindi man) para sa anumang pagkawala o pinsala na maaaring natamo mo, bunga ng iyong kabiguang panatilihin ang ligtas at kumpidensyal na personal at sensitibong personal na impormasyon.

Pagtatanggol ng mga Warranty at Pananagutan

Sa pinakamalawak na lawak na pinahihintulutan ng mga naaangkop na batas, ang Wisebitcoin ay hindi mananagot para sa anumang kinahinatnan, sinasadya, espesyal, tuwirang, o di-tuwiran na pinsala (kabilang ang ngunit hindi limitado sa nawalang kita, pagkalugi sa kalakalan o mga pinsala na nagreresulta mula sa paggamit o kawalan ng paggamit ng Mga site, produkto o serbisyo ng Wisebitcoin at nilalaman ng third party, abala o pagka-antala). Ito ay totoo kahit na ang Wisebitcoin ay pinayuhan ng posibilidad ng gayong mga pinsala o pagkalugi. Maliban na lamang kung kinakailangan ng mga naaangkop na batas, ang Wisebitcoin ay hindi mananagot sa iyo o sinumang iba pa (kung sa ilalim ng kontrata, tort (kabilang ang kapabayaan) o kung hindi man) para sa anumang pagkawala na nagreresulta mula sa isang dahilan kung bakit walang direktang kontrol ang Wisebitcoin. Kabilang dito ang kabiguan ng mga kagamitan sa elektroniko o mekanikal o linya ng komunikasyon (kabilang ang telepono, cable at internet), hindi awtorisadong pag-access, mga virus, pagnanakaw, mga error sa operator, malubhang o hindi pangkaraniwang panahon (kabilang ang baha, lindol, o iba pang gawa ng diyos), apoy, digmaan , insureksyon, gawaing terorista, kaguluhan, alitan sa paggawa at iba pang mga suliranin sa paggawa, aksidente, emerhensiya o pagkilos ng pamahalaan.
Kung nakatira ka sa isang estado, bansa o hurisdiksyon na hindi pinapayagan ang limitasyon o pagbubukod ng pananagutan o hindi sinasadya o kinahihinatnan na pinsala, ang ilan o lahat ng mga limitasyon at pagbubukod na ito ay hindi maaaring magamit sa iyo.

Pagbabayad-pinsala

Sumasang-ayon ka na ipagtanggol,indemnify at hawakan ang hindi nakakapinsala sa Wisebitcoin ang iyong mga magulang, mga kaanib, mga lisensya at ang kani-kanilang mga direktor, opisyal, empleyado at ahente para sa, mula at laban sa lahat ng mga pananagutan, nag-aangkin ng mga pinsala at gastos, kabilang ang mga bayad sa abogado, na nagmumula sa o sa koneksyon sa iyong paggamit ng Mga Site ng Wisebitcoin o mga serbisyo na ibinigay ng Wisebitcoin, o ang iyong paglabag sa Patakaran sa Pagkapribado o mga tuntunin at kundisyon. Ang sinumang indemnified party ay maaaring lumahok, sa sarili nitong gastusin, sa pagtatanggol sa anumang bagay na sumasailalim sa iyong pagbabayad-pinsala at sumasang-ayon kang makipagtulungan sa naturang partido sa pagtatanggol sa naturang claim.

Kumpidensyal

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang anumang pagtuturo o komunikasyon na ipinadala sa iyo o sa iyong ngalan sa pamamagitan ng Wisebitcoin Sites ay ginawa sa iyong sariling peligro. Sumasang-ayon ka at pinahintulutan ang Wisebitcoin na umasa at kumilos, at ituring ang ganap na awtorisasyon at may bisa sa iyo, anumang pagtuturo na ibinigay sa Wisebitcoin na pinaniniwalaan ng Wisebitcoin na ibinigay sa iyo o para sa iyo sa pamamagitan ng sinumang ahente o tagapamagitan na naniniwala sa Wisebitcoin pananampalataya na nararapat sa iyo. Ang Patakaran sa Pagkapribado na magagamit sa Wisebitcoin Sites ay naaangkop sa lahat ng mga gumagamit at mga customer at isinasama dito bilang mga tuntunin at kundisyon ng paggamit ng Mga Site ng Wisebitcoin ayon sa sanggunian. Kinikilala mo at sinasang-ayunan na ang Wisebitcoin ay may karapatan na umasa sa iyong numero ng account at / o password upang makilala ka at sumasang-ayon hindi mo ibubunyag ang impormasyong ito sa sinumang hindi pinahintulutan mo.

Pagwawakas

Inilalaan ng Wisebitcoin ang karapatan, sa sarili nitong paghuhusga, upang paghigpitan, suspindihin o wakasan ang iyong pag-access sa lahat o anumang bahagi ng Wisebitcoin Sites anumang oras sa anumang dahilan nang walang paunang abiso. Maaaring baguhin, suspindihin o itigil ng Wisebitcoin ang lahat o anumang aspeto ng Mga Site ng Wisebitcoin anumang oras, kabilang ang pagkakaroon ng anumang feature, database, impormasyon o nilalaman nang walang paunang abiso. Sa kaganapan ng pagwawakas, hindi ka na pinapahintulutan na ma-access ang Mga Site ng Wisebitcoin at ang mga paghihigpit na ipinataw sa iyo tungkol sa materyal na na-download mula sa Mga Site ng Wisebitcoin, ang mga disclaimer at mga limitasyon ng pananagutan na nakalagay sa mga tuntunin at kundisyon na ito ay mabubuhay. Maaari mong wakasan ang kaugnayan sa Wisebitcoin sa anumang oras sa pamamagitan ng pagsasara ng iyong account sa Wisebitcoin.

Namamahalang batas at hurisdiksiyon

Maliban kung sumang-ayon, ang mga tuntunin at kundisyon na ito at ang kanilang pagpapatupad ay pinamamahalaan ng mga batas ng United Kingdom, nang walang pagsasaalang-alang sa mga prinsipyo ng mga salungatan ng batas, at dapat tanggapin ang kapakinabangan ng mga tagapagmana ni Wisebitcoin at itinalaga, maging sa pagsama, pagsasama, o iba pa. Ito ang kaso kung hindi man kayo nakatira o nag-transact sa negosyo sa Wisebitcoin sa United Kingdom o sa ibang lugar. Maliban kung ang isang pagtatalo ay pamamahalaan ng isang nalalapat na sugnay na arbitrasyon, hindi ka na muling sumasang-ayon na magsumite sa hurisdiksyon ng mga korte na matatagpuan sa United Kingdom at sa pamamagitan nito ay tumalikod sa anumang pagtutol sa kaginhawaan o pagiging angkop ng lugar sa loob nito o anumang katulad na mga batayan. Kung hindi ka nasisiyahan sa mga tuntunin at kundisyon na ito, ang iyong tanging at eksklusibong paraan ay upang itigil ang paggamit ng mga Wisebitcoin Sites.